ปัจจุบันนี้มีผู้คนหรือสำนักต่าง ๆ ออกมาใบ้หวย ซึ่งตัวเลขที่ทำการบอกเป็นแนวทางมีความใกล้เคียงหรือตรงกับตัวเลขที่ออกในงวดนั้นจริง แนวทางในการออกตัวเลขจะใช้การศึกษาข้อมูลทางสถิติของหวยที่เคยออกย้อนหลัง …